Joan Pere Jové | Compositor y arreglista de Barcelona

Joan Pere Jové

Compositor i arranjador de Barcelona

Estudis de piano, llenguatge musical, harmonia, tècniques del jazz, composició i orquestració al Taller de Músics de Barcelona. Instint de superació: Començar a estudiar música als 49 anys ha estat tot un repte.

Contacta amb mi: joanperejove@gmail.com

Totes les partitures que apareixen en aquesta web poden ser descarregades i interpretades privada o públicament. L’únic que es demana és la seva comunicació i en cas d’interpretació en públic, la invitació al concert o, com a mínim, la menció de l’autoria de Joan Pere Jové.

Studies in piano, musical language, harmony, jazz techniques, composition and orchestration at the Taller de Músics school in Barcelona. Overcoming instinct: starting to study music at age of 49 has been a challenge.Please contact: joanperejove@gmail.com

All scores appearing on this website may be downloaded and performed privately or publicly. All that is required is their communication and, in the case of a public performance, the invitation to the concert or, at least, the mention of the authorship of Joan Pere Jové.